# App

בחירת תמונות לאלבום הבא

אנחנו מצד אחד מתעדים הרבה מאוד- כל הזמן מצלמים עם הפלאפון.
מצד שני, אין לנו אלבומים קשיחים, שיישארו לאורך זמן, ואנחנו צריכים להקדיש הרבה זמן כדי לבחור תמונות לאלבום.
אני מציע דרך לבחור את התמונות "על הדרך", כשיש זמן פנוי.

Link