# Bot

בוט "לא רלוונטי"

קיבלתם הודעה בווטסאפ שנראית חשודה? משהו על ריקוד של אפיפיור או הודעה ממשרד הסייבר?
מה אם הייתם יכולים לשלוח את ההודעה לבוט ולשמוע שהבוט כבר ראה אותה בשנה שעברה?

Link