# home-server

הגדרות שרת המדיה הביתי שלי

איך מוגדר שרת המדיה הביתי שלי, להורדת סדרות וסרטים בצורה אוטומטית, חיפוש כתוביות, התחברות מכל מכשיר וסקריפטים נוספים

Link

מערכת ניהול בית חכם - Home Assistant

בדיקה והתנסות במערכת ניהול הבית החכם Home Assistant

Link