# Junior

איך להשפיע במקום העבודה גם בלי ותק ותפקיד

אני בסה"כ מתכנת צעיר, בורג קטן בחברה גדולה, ואני נהנה מהמקום הזה.
אבל למרות זאת, אני מרגיש שיש לי השפעה על הארגון, ושאני מזיז דברים.
איך עושים את זה?

Link