# Tests

מה כדאי לסטודנט לדעת- טסטים

כתיבת טסטים היא חלק חשוב ועיקרי בעולם האג'ייל, וחשוב לדעת את זה מהשלב ההתחלתי שבו אנחנו נמצאים, על מנת להגיע טובים יותר לעבודה הראשונה שלנו.

Link