# YouTube

איך שידרתי חתונה ביוטיוב

כשהקורונה משתוללת בחוץ ויש הגבלות על כמות המשתתפים בחתונה, כל המשפחה והאנשים שבבית רוצים לקחת חלק בשמחה. לטובת כולם אני משתף איך עשינו את זה בחתונה של שלמה וחן!!

Link